top of page
ארץ ישראל (3).jpeg

מספר יחידות - 5

המגמה מכשירה את הבנות להתמצאות בארץ ישראל, לראייה מעמיקה יותר של השטח
ולחיזוק הקשר הרוחני עם הארץ.
בנות המגמה ילמדו מבואות בנושאים שונים כגון זואולוגיה, בוטניקה, גיאולוגיה, ארכיאולוגיה והיסטוריה.
הן יעמיקו בלימודים על אודות ירושלים לדורותיה ויצאו לסיורים לימודיים להיכרות עם האתרים השונים.
בנוסף לירושלים, תלמדנה הבנות גם על: צפון הארץ, דרום הארץ, מישור החוך ואזור יהודה ושומרון.
בנוסף לבחינת הבגרות, כל תלמידה תבחר נושא שקרוב ללבה ותכתוב עליו גיאטופ.

ארץ ישראל: Activities
bottom of page