top of page
WhatsApp Image 2022-06-20 at 14.49.13.jpeg

אודותינו

בית של איכות

אולפנת קריית ארבע חברון היא אולפנה תורנית עם פנימיה מלאה, חצי מלאה וכן בנות אקסטרניות.. השקפת עולמה של האולפנה מבוססת על משנתו של הרב קוק זצ"ל ומתורגמת למגמה חינוכית השואפת להעניק לבנות חינוך לאמונה, למידות, לאהבת התורה העם והארץ, לערך המלאכה, ולבניין המשפחה.

האולפנה שואפת לחנך את בנותיה מתוך הקודש להתקדמות ולצמיחה מתמדת בכל התחומים.

צוות האולפנה מסור ומיומן והקשר עם התלמידות חם וקרוב. צוות המורים משקיע מאמצים רבים ליצירת אקלים לימודי לא-תחרותי, לימודי תורה ואמונה מתוך הכרה ורצון. 
האולפנה גם שמה דגש על לימודי חול ברמה גבוהה, תוך מענה לרמות שונות. ישנם הקבצות ושעות פרטניות המחזקות ומקדמות  את הבנות . 

הפעילות החברתית העשירה באולפנת קרית ארבע חברון נותנת טעם וריח להווי הייחודי של האולפנה. טיולים, סמינריונים, ימי עיון, פנלים ודיונים לליבון בעיות השעה בחיי עמנו.

בשבתות באולפנה יש אווירה של קדושה והתרוממות רוח הנובעת מתוך התפילה במערת המכפלה, השירה אדירה ותוכניות מגוונות.

הבנות באולפנה מתחנכות לבניית האישיות מתוך בחירה, עמל ושמחת היצירה. חינוך זה יכשיר את הבת לקראת יציאתה לעולם עם סיום לימודיה.

אודות: About Us
bottom of page