top of page
Painting on Canvas

אמנות

מספר יחידות - 5

בלימודי המגמה יושם דגש על:

אומנות יהודית – מוטיבים יהודיים באומנות, האדם כמהות, מנהגים, מדרשים ועוד.

מחשבת באומנות – אומנות ואמונה. מימושה בצורה מעשית.

אומנות שימושית – רישום וציור, פיסול, קרמיקה, ויטראז' ועוד.

תולדות האומנות – החל מהעת העתיקה ועד היום, תוך שימת דגש על יצירה יהודית בכלת תקופה ועל ההבדל בין המקובל ביהדות למקובל בעמים אחרים.

אמנות: Activities
bottom of page