top of page
ארץ ישראל (3).jpeg

מסע אל עצמי

מסע ייחודי שנבנה על ידי הצוות ונותן כלים לחיים

המטרה: הכנה לחיים, להתמודדות עם שינויים וקשיים

מסע מודעות שבו הבת פוגשת את עצמה, היא מתמודדת במבחר אתגרים, ובוחנת את ההתמודדות שלה במצבים שונים.

המסע פותח את השיח בנושאים האלה ומחזק את הביחד.

למסע הזה יוצאת כל השכבה באותו מועד, אך הן פועלות ככיתות נפרדות. כך שבמהלך המסע השכבה כולה כשכבה לא נפגשת.

מסע אל עצמי: Activities
bottom of page