top of page
WhatsApp Image 2022-06-26 at 21.45_edited.jpg

מסע לפולין

כיתה י"ב

"בלתי אפשרי לספר את סיפור השואה אך יהיה זה חטא לא לנסות"

במסענו לפולין אנחנו מנסים להבין את קורות עמינו בתקופה כה אפילה שלא היה כמותה בתולדות האנושות.

אולפנת קרית ארבע יוצאת מדי שנה עם מסיימות כיתה יא למסע ברחבי פולין.

למסע זה מספר מטרות:

ראשית להכיר את עושרם התורני הרוחני והתרבותי של החיים בפולין עד מלחמת העולם השנייה, מתוך זה להבין את גודל החורבן וההשמדה הפיזית והרוחנית שעבר על העם היהודי במשך 6 שנים.

יהדות שלימה על כל סעיפיה ומרכיביה נמחקה כמעט כליל.

ברובד הנוסף מסע זה מחזק את הקשר של הנערה כלפי עצמה כלפי משפחתה כלפי עמה וכלפי בורא עולם.

המסע לפולין הוא מסע אל מחוזות ההיסטוריה, החברה  והאדם.

כיצד הפכה פולין שוקקת החיים היהודיים לגיא צלמוות? מה היא השואה? מה הלקחים האוניברסלים של השואה? מהם הלקחים האישיים שלי?

מסע זה בין היתר מעודד דילמות ושאלות על האדם והחברה האנושית על הטוב ועל הרע על הגבורה ועל הכניעה.

זהו מסע אל תוך הנפש פנימה מבחינה תורנית ואמונית.

במסע זה אנו מתייחדים עם זכרם של בני עמינו שנטבחו רק בגלל יהדותם ואין איש או מדינה להושיע.

כאנשים חופשיים אנו חוזרים ארצה למדינה יהודית חיה ונושמת מדינה עם צבא חזק . מדינה שלנו שחזרנו אליה אחרי אלפיים שנות גלות ויכולים לשיר בגאווה "להיות עם חופשי בארצנו".

מסע לפולין: Activities
bottom of page