top of page
Book Signing

ספרות

מספר יחידות 5

המגמה משלבת בין לימודי ספרות לאומניות השונות.

מדי שנה נבחרים שלושה נושאים כגון דמות האישה, קשר הורים ילדים, שואה ספרות ילדים וכדומה.

הלמידה מתרחשת בסביבה חוויתית ויצירתית, והלימוד הינו רב-גוני: סיפורת, שירה, מאמרים, רומנים ומחזות.

לימודי מגמת ספרות מפגישים את הבנות עם אומנויות שונות בזיקה לנושא הנלמד:

מוזיקה, סרטים, הצגות וסיורים בעקבות יצירות שנלמדו.

ספרות: Activities
bottom of page