top of page
Science Courses

פיזיקה

מספר יחידות - 5

רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק, מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע (אלברט איינשטיין)

מדוע השמים כחולים? מהו הזרם החשמלי? איך פועל תנור מיקרוגל? איך פועל צילום רנטגן? איך משגרים לוויין מחוץ לאטמוספרה? מהי קרינה אלקטרומגנטית? איך היא מועילה לנו ומדוע היא יכולה להיות מסוכנת?

פיזיקה עוסקת בהבנה של חוקי היסוד של הטבע ובהסבר התופעות של העולם בו אנו חיים. פיזיקה היא גם הבסיס להתפתחות חידושים טכנולוגיים ומתרחבת לתחומים חדשים כמו ביוטכנולוגיה, חקר המוח, ננוטכנולוגיה, חקר החלל ועוד.

לימודי הפיזיקה מקנים מיומנויות חשיבה, כלים לניתוח ולפתירת בעיות, גמישות מחשבתית וראיה מערכתית. הלימוד במגמה הוא מגוון, ונערכים בו ניסויים ומעבדות חקר. מגמת פיזיקה מקנה יתרון רב בקבלה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה ובחלק מהפקולטות מגמת פיזיקה היא תנאי חובה. זכינו שהאולפנה משקיעה הרבה במגמת פיזיקה, והמעבדה גדלה ומתרחבת בכל שנה.

הנושאים הנלמדים:

אופטיקה וגלים (כיתה י')

מכניקה (כיתה י' – יא')

אלקטרומגנטיות (כיתה יב')

פיזיקה מודרנית (כיתה יב')

פיזיקה: Activities
bottom of page