top of page
פנימיה: Image

הפנימיה

לחנך את הבנות לעצמאות ולאחריות אישית וחברתית. 

מתוך יראת שמיים, ומתוך שאיפה לגדל דור של בנות, נערות ונשים המודע לכוחו ויכולותיו לחיות כפרט וכחלק מכלל.

אנו מאמינים שהפנימייה, מעצם החיים בה ,יוצרת התמודדויות יומיומיות קטנות המצמיחות נשים גדולות.

מיחסי החברות, הנקיון בחדר, התקשורת הבינאישית ,ניהול וניתוב הזמן, עמידה במצבי לחץ ,משימות שונות ,תורנות חד"א וכו'.

אנו מאמינים שגדילה ב"חממה" משותפת בגיל זה מצמיחה בנות שמסוגלות להתמודד –בלי לוותר או לרחם על עצמן, שלומדות להכיר בתרומת החברה ובשוני ממנה המסייע ביצירת האינדיבידואל.

לשם כל אלה ועוד, צוות הפנימייה מקנה, מנתב ומחנך את הבנות החל מבניית ה"אני"-הפיזי- האישי: להרגלי טובים לחיים, להרגלי ניקיון ,לתזונה נכונה, לאסטטיקה ושמירת הבריאות . במקביל-לדאגה הנפשית, רוחנית של הבת- הקשבה לצרכי הבת ולרצונותיה ושאיפותיה מתוך מטרה לקדמה באופן אישי, העצמת הכישורים והכישרונות שבה, עבודת השם ויראת שמיים בדרכים שונות להפנמתן. ומתוך היציבות והרצינות –הדאגה לחברה, למשפחה ולקהילה, טיפוח סביבתי כערבות לאיכות חיים ,חינוך להתנדבות ולמנהיגות וב"ה בשנה האחרונה לחינוך לחיי-משפחה .

אנו רואים בחינוך הפנימייתי כחינוך המשלים לחינוך בבית  ובבית הספר .

אנו רואים בצוות כשליחים של ההורים בחינוכן של בנותיהן .

השינוי החל בפנימייה מעמיד אותנו בתחילת דרך חדשה ,דרך המחייבת אותנו לאחריות ולמקצועיות .


אנו תפילה –שהקב"ה יסייע בידינו במלאכת קודש זו –מלאכה המצמיחה את החיים!

פנימיה: Student Life
bottom of page