top of page
Graphic Designing

קולנוע

מגמת רשות- 5 יחידות

לימודי המגמה מעניקים לבנות כלים מעשיים ליצירת סרטים ומעשירים את יכולות היצירה וההתבטאות שלהן.

בנות המגמה לומדות לצפות בצפייה ביקורתית ומעמיקה, לגלות רגישות למרכיבים השונים ביצירה,

לגלות מודעות להשפעת תקשורת ההמונים על הצרכן, ולהבין את עולמו של הבמאי המשתקף ביצירתו.

בכיתה יב' התלמידות מתחלקות לקבוצות קטנות ומפיקות סרט גמר מתחילתו ועד סופו

תוך שימוש בכל הידע שרכשו הכולל את יסודות הבימוי, הצילום, התאורה, התסריטאות והעריכה.

קולנוע: Activities
bottom of page