top of page

בית ספר ערב

בשעות אחר הצהרים הבנות מוזמנות לבית ספר ערב. שם מחכות להן מורות מקצועיות מיומנות במקצועות השונים. הבנות יכולות לקבל חיזוק, חזרה, עזרה בשיעורי בית וכן חיזוק לפני מבחנים. מומלץ מאוד להגיע!

Journaling
בית ספר ערב: About Us
bottom of page