top of page
275740363_173277321696385_5433742053729697480_n.jpg

סיורים לימודיים

אנו באולפנה מאמינים בלמידה משמעותית. כחלק מכך אנו יוצאים למספר רב של סיורים. טיולי גיבוש, סיורי לימודיים, הערכות חלופיות בשטח, התנסות במיומנויות השדה ועוד. ההכרות דרך הרגליים הופכת לחוויתית, מהנה ומשמעותית.

סיורים: Text
bottom of page