top of page

שבת תשובה

|

יומיים בבית אל

סמנריון "באה מאהבה"- שלושה ימי הכנה והתעוררות לבנות ט-יב

הכרטיסים לא במבצע
הציגו אירועים אחרים
סמנריון "באה מאהבה"- שלושה ימי הכנה והתעוררות לבנות ט-יב
סמנריון "באה מאהבה"- שלושה ימי הכנה והתעוררות לבנות ט-יב

זמן ומיקום

שבת תשובה

יומיים בבית אל

שיתוף

Event Info: Events
bottom of page